2017 2018


16 August, 2017
mani_autumn_2017.jpg (108.91 Kb)

. .

. , . 2017 2018 , . !

. , . , , , . -. , , .

. , , .

, , , . .

, 2017.

2017 - 2018 -

1_bili_i_chorni_linii.jpg (81. Kb)

2017 - 2018 -

2_kolorova_grafika.jpg (129.19 Kb)

2017 - 2018 -

3_chervona_prostota.jpg (72.73 Kb)

" - 2017-2018"

2017 - 2018 -

4_osinniy_pastel.jpg (117.47 Kb)

2017 - 2018 -

5_zoloti_linii.jpg (144.45 Kb)

2017 - 2018 -

6_smilyvy_purpur.jpg (123.62 Kb)

2017 - 2018 -

7_rogevy_manikur_v_styli_minimalizmu.jpg (147.68 Kb)

2017 - 2018 -

8_sribni_polosy.jpg (146.95 Kb)

2017 - 2018 -

9_chysty_minimalizm.jpg (142.21 Kb) . . . . . . . . .

2017 - 2018 -

10_bili_ziry.jpg (208.65 Kb)

2017 - 2018 -

11_chorny_ta_pristy.jpg (112.4 Kb)

2017 - 2018 - -

12_govto_chorna_grafika.jpg (91.83 Kb)

2017 - 2018 -

13_malenki_serdechka.jpg (128.45 Kb)

2017 - 2018 - X

14_blakutny_iks.jpg (166.13 Kb) . . . . . . . . .

2017 - 2018 -

15_podviiny_francuzky_manikure.jpg (70.86 Kb)

2017 - 2018 -

16_pastelne_ombre.jpg (1.73 Kb)

2017 - 2018 -

17_kolorovi_linii.jpg (141.43 Kb)

2017 - 2018 -

18_sribny_ta_lavandovy_minimalizm.jpg (164.99 Kb)

2017 - 2018 -

19_chorne_zoloto.jpg (152.47 Kb)

ϳ Krasainfo.com! Become a Patron!